Tarieven

Neem contact op voor de tarieven

Betalingsvoorwaarden

  • Bij verhindering dient de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch  geannuleerd  te worden.
  • Afspraken die op tijd  worden geannuleerd, worden  niet in rekening gebracht.
  • Betaling van de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van betaling worden er incassomaatregelen genomen.  Alle met de incasso gemoeide  kosten komen ten laste van de klant.