Passend onderwijs

Passend onderwijs –  Aanbod voor scholen

_6042242631

Passend onderwijs is een specialiteit van Klasse! remedial teaching. Al jarenlang begeleid ik  in het reguliere onderwijs kinderen met een stoornis of een beperking.

Als zelfstandig gevestigd remedial teacher  werk ik op scholen die intern  geen gespecialiseerde leerkracht willen of kunnen inzetten. In die gevallen kom ik dan één of meerdere keren per week op school om een kind dat extra begeleiding nodig heeft, speciale aandacht te geven.

Bij passend onderwijs gaat het er om in de allereerste plaats te kijken naar wat kinderen wél kunnen in plaats van naar de beperking van een kind. Dit strookt prima met mijn werkwijze als remedial teacher. Scholen hebben de plicht een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Er worden onderwijsarrangementen met een verschillende intensiteit en duur toegekend. Toekenning van ondersteuning wordt  afhankelijk gemaakt van de onderwijsbehoeften van de leerling en de mogelijkheden van een school. Ik  kan scholen goed van dienst zijn, met mijn uitgangspunten, mijn ervaring en flexibele mogelijkheden.

Passend onderwijs is maatwerk

Ik speel op bijna elke vraag van de school in. Ik bemiddel tussen leerkracht, intern begeleider, ouders en eventuele andere betrokkenen rond het kind. Ik werk vraaggestuurd en ga planmatig te werk. Mijn expertise in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, maakt mij extra waardevol als remedial teacher voor leerlingen met een indicatie uit het cluster 2.
Wilt u meer informatie over mogelijke begeleiding voor één of meerdere kinderen van uw school? Vraag meer informatie aan en dan neem ik snel contact met u op.


‘Maatwerk maakt Klasse! remedial teaching goed inzetbaar op scholen!’