Hulp bij rekenproblemen

Klasse! remedial teaching biedt hulp bij rekenproblemen.

Soms raakt een kind achter met rekenen. Het kind  krijgt het rekenwerk niet meer af en wordt onzeker over zijn rekenvaardigheden. Rekenproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ik kan met een rekentoets en met een rekenonderzoek vaststellen wat er  aan de hand is. Soms ligt er aan de basis een probleem met het vlot uitrekenen van eenvoudige sommen. In dat geval oefenen we de basisvaardigheden van het rekenen nogmaals intensief. Vaak boekt een kind snel vooruitgang.

2014-06-03 11.59.50

Een greep uit de rekenmaterialen die ik als remedial teacher voor deze automatiseringsproblemen inzet:

  1. ‘Met sprongen vooruit’. Dit is een productief rekenprogramma van interactieve speelse rekenlessen.
  2. ‘Rekensprint’, een kant en klaar oefenprogramma voor het vlot leren rekenen.

Ik kan uw kind helpen bij de lesstof van de hele basisschool, ook bijvoorbeeld met breuken, procenten, verhoudingen of redactiesommen. Ik gebruik hierbij allerlei rekenmaterialen, methodeboekjes en rekensoftware.

_2200399667

Daarnaast kan ik uw kind trainen in de vraagstelling van de CITO Entree- en Eindtoets. Het kind leert een aantal handigheden per onderdeel van de CITO toets. Een moeilijke breuk kan herschreven worden tot een kommagetal.  We gaan ook in op de vraagstelling van de CITO-toetsen. Als het gewenst lijkt om verder in te gaan op een goede taakaanpak, of op het reduceren van faalangst dan is dat mogelijk. Alles is erop gericht dat het kind de toets zonder stress tegemoet kan zien.

Ik kan uw kind ook helpen als het leesproblemen heeft. Kijk bij Hulp bij leesproblemen.
Kijk bij Hulp bij spellingproblemen voor meer informatie over kinderen die hulp bij  spelling nodig hebben.

Ondervindt uw kind ook rekenproblemen en heeft het hulp bij rekenen nodig? Schakel dan nu mijn rekenbegeleiding in en vraag meer informatie aan!

‘Rekenoefeningen worden een stuk makkelijker met Klasse remedial teaching ‘